Saturday, January 1, 2011

Ibnu Hajar Al-Asqolani

Pensyarah Kitab Syarah Bukhari

Maqam Ibnu Hajar Al-Asqolani

Kali ini Al-Faqir akan menceritakan tentang seorang tokoh yang sangat hebat dan tidak asing lagi di dunia keilmuan, tidak lain dan tidak bukan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani. Nama sebenar beliau adalah Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar Al-Kinani Al-Asqolani Asy-Syafie Al-Mishri. Beliau dilahirkan di Mesir pada bulan syaaban tahun 773H. Dan beliau wafat di Mesir, dan dikebumikan di situ.

Inilah karya hebat beliau

Sebagaimana yang diketahui, adalah Ibnu Hajar ini pengarang kepada kitab hebat daripada kitab hebat. Apa maksudnya? Kitab hebat itu adalah Fathul Bari, syarahan kepada kita Sahih Bukhari oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kedua kitab ini tidak dapat ditandingi oleh mana2 ulama' samada matannya mahupun syarahnya. Sebab itulah ulama menyebut bahawa, kitab Ibnu Hajar adalah penutup/pelengkap kepada perbahasan kitab Sahih Bukhari.

Pernah suatu ketika, seorang ulama hebat diminta untuk menulis kitab syarah kepada kitab sahih bukhari, lalu beliau menjawab dengan hadith Nabi s.a.w.: لا هجرة بعد الفتح. Maksudnya: Tidak ada lagi syarah setelah lengkapnya kitab ini (Fathul Bari). Apa yang hebatnya Ibnu Hajar adalah, setiap hari beliau akan membaca sahih bukhari sebanyak 5 kali dan sahih muslim sebanyak 10 kali. Subhanallah.

Terakhir, dikatakan bahawa beliau mempunyai guru lebih daripada 500 orang guru. Antara guru beliau adalah Imam Bulqini dan Imam Al-Khawarzmi. Dan di antara muridnya yang hebat adalah Imam As-Sakhowi dan Imam Zakaria Al-Ansori.

Mohd Ubaidillah Al-Musawi
Blog Abang Bercerita
Bicara dari bumi Al-Kinanah

No comments:

Post a Comment

Al-Qisah © 2008 Template by:
SkinCorner